Eksamen i Odontofobi

Informasjon om Eksamen i Odontofobi

Eksamen i Odontofobi arrangeres av NOFOBI – Norsk forening for Odontofobi og avholdes vanligvis i forkant av foreningens årlige seminar og kan tas av alle medlemmer i NOFOBI og alle seminardeltakere. Foreningen ønsker at tannhelsepersonell skal få utvide sin kompetanse med hensyn på møtet og håndtering av redde pasienter i tannlegestolen. Forbredelser til eksamen innebærer selvstudie og forventet arbeidsmengde er 40 timer i NTFs etterutdanning. Selve eksamen er en 2,5 timers skriftlig eksamen og den er tilpasset slik at alle tannhelsepersonellyrkesgrupper skal ha mulighet til å gjennomføre opplegget.

Linker til lærebok i behandling av odontofobi er kjernepensum:
Cognitive Behavioral Therapy for Dental Phobia and Anxiety
http://www.amazon.co.uk/Cognitive-Behavioral-Therapy-Dental-Anxiety/dp/111996072X
http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118499825

Linker til supplerende fagstoff i tillegg til ordinært pensum:
Psykologisk Odontologi – https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Psykologi/K…
Norsk resymé av boken “Treating fearful dental patients”
Tannbehandlingsskrekk – Professor Gerd Kvale intervjuet av Gudrun Vinsrygg

Liste over NOFOBI-medlemmer som har avlagt Eksamen i Odontofobi. Listen ble oppdatert 2019.

Ta kontakt med foreningen dersom du har spørsmål om dette.

Last ned listen

Nofobi

Norsk forening for odontofobi

Vil du melde deg inn i NOFOBI, send en mail til kasserer Maren Agdal på epost: maren.agdal@bkkfiber.no

©

Følg oss på facebook